Exedra znamená místnost. V této místnosti najdete obrázky, vtipné texty, zajímavé básně nebo recenze o knihách či filmech.

Březen 2010

Komentáříčkové v seznamu

29. března 2010 v 22:42 | ANA

Pro dobrou orientaci a lepší přehled - seznam těch, kteří mi psali komentáře.
Seznam je abecední... aby se lépe hledalo!Věci nejsou takové, jaké se zdají být...

27. března 2010 v 22:42 | neznámý |  Došlo mi v e-mailu... vtípky, hříčky, zajímavé texty

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl:
"Věci nejsou takové, jakými se zdají být."
Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla,co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva,jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtva ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát.
První muž měl všechno a tys mu pomohl, vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč??
"Věci nejsou takové, jakými se zdají," odpověděl starší anděl.
"Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít.
Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu.

Věci nejsou takové, jakými se zdají.
"Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru,potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj prospěch.A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí do našeho života a rychle odcházejí,někteří se stávají našimi přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy - a my nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují!
Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek, přítomnost je dar. Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná!

as23

Moderní pohádka

22. března 2010 v 21:10 Došlo mi v e-mailu... vtípky, hříčky, zajímavé texty

Pohádka

Bylo nebylo. Na jednom definičním oboru byl definován mocný logaritmus, který měl za dceru krásnou funkci. Sinus x, jak se jeho dcera jmenovala, byla skutečně nádherná. Její ladná křivka byla zvýrazněna absolutní hodnotou, kterou si ráda oblékala, půvab jí dodávala i velká frekvence a krásná amplituda na sympaticky souměrném oboru hodnot. Při úsměvu roztomile špulila periodu a nevadil ani její mírný cosinovitý předkus.
Funkce na celém definičním oboru žily spokojeně a mocný logaritmus všechny uznávaly jako svého pána a vládce. Ale jednoho dne se blízko logaritmického pravítka, kde král sídlil, usadila hrozná derivace. Terorizovala pravé i levé okolí a derivovala vše, co jí přišlo do cesty, až všude kolem ležely jen samé nuly. Jednou vzkázala králi: "Za týden zderivuji tvoji dceru." I bylo mnoho smutku v prstencovém okolí, až král rozhodl: "Sinusoidu a půl definičního oboru k tomu dostane ten, kdo nás zbaví té hrozné derivace."
Zpočátku se hlásilo mnoho funkcí, které se chtěly s nepřítelem utkat. Ale dny ubíhaly a po derivaci vždy zůstávaly jen nuly. Statečné složené funkce metaly po derivaci své parametry, kvadratické funkce chtěly v boji využít parabolický tvar svých grafů, ale všichni podlehli. S úspěchem se nesetkal ani exponenciální rytíř, který se sice domníval, že je pro derivaci neporazitelný, ale ta jej chladnokrevně zderivovala podle proměnné y. O nabídce krále se dozvěděl i šlechtic Arcus von Sinus. Byl moudřejší než všichni ostatní, a proto se nevydal přímo do boje, ale nejdříve vyhledal starý moudrý integrál, který měl v boji s derivacemi velké zkušenosti. "Dobře jsi udělal, že jsi za mnou přišel," řekl mu integrál. "Dám ti tři dary, které ti pomohou. První je exponenciální štít. Je tvořen složenými exponenciálními funkcemi s různými proměnnými, a proto je velmi těžké jej zderivovat. Můj druhý dar je tento integrační meč. Je to jediná zbraň, která je schopna derivaci porazit. Třetím darem je tento cyklometrický amulet. Bude ti stále připomínat, abys při integraci nikdy nezapomněl přičíst konstantu. A teď jdi a determinant tě provázej."
A přišel den, kdy měla být zderivována krásná princezna Sin x. Doprovázena lehkými lineárními funkcemi kráčela princezna k doupěti strašlivé derivace. Vtom se přiřítil Arcus von Sinus na ohnivé limitě a zvolal: "Nic se neboj, krásná panno. Jsem tu, abych tě zachránil," a pobídl svou limitu ke cvalu. Vtom už vylézá derivace ze svého doupěte. Zahlédla bojovníka a vrhá se na něj. Arcus však nečeká a útočí svým integračním mečem, exponenciálním štítem kryje každý pokus o derivaci. Všude kolem odletují zkrvavené parciální zlomky a po zemi se bezvládně povalují vnitřní funkce. Konečně se i derivace sesunula na zem. "A je to," zaradoval se von Sinus. Tu se mu ale v exponenciálním štítu zjevil starý moudrý integrál se zrzavým plnovousem: "Moment, princi, druhá derivace ti nic neříká?" A skutečně. Z doupěte už leze druhá derivace a sápe se na rytíře. A zase boj, zase zlomky a elementární funkce všude kolem. Ale nakonec byl princ i s druhou derivací hotov. Pak nahlédl do sešitu. "Ne, třetí derivace už skutečně neexistuje," oddechl si nahlas. A už se k němu ženou šťastné funkce a oslavují vítězství nad derivací.
Starý moudrý integrál, který to všechno zpovzdálí sledoval, se tak rozčílil nad princovou nevědomostí, že jej nestačil varovat a začal vzteky sám sebe integrovat. Z doupěte totiž právě vylézala třetí derivace, na kterou princ zapomněl. Byla ale tak zesláblá z toho, že ji už dlouho nikdo nepoužíval, že si s ní princ snadno poradil tím, že jí předhodil Dirichletovu funkci. Vítězství bylo dovršeno.
I starý mocný logaritmus přišel a děkoval. Pak se zeptal Arcuse, jak se sním vyrovná. "Jsem chrabrý funkční předpis a šlechtic Arcus von Sinus. Dejte mi svoji dceru, krásnou Sinx, a budu spokojen." Dostal tedy princeznu a měli spolu krásnou konstantu.
A jestli nezemřeli, konvergují dodnes.

Zdroj:

Paní, pán

19. března 2010 v 10:14 | Yves |  Liter.cz
Řekněte mi
zdali
chcete aby
zdály
se nám
sny
o společném
dni.

Já bych vám to
řekla
vy byste si
dělal
dost zbytečných
nadějí
co dnes mladé
svádějí.

Řekněte mi
pouze
zdali chcete
dlouze
zmírat nebo
žít
věčně se mnou
snít.

Budete tu
stát
stále se mě
ptát
nabídněte
víc
lásku nebo
nic

Dobrá tedy
ptám se
jestli chcete
krátce
se mnou život
žíti
se mnou k smrti
jíti.

Ach toužím vaší
být,
navždy s vámi
snít
O krásách
života
a žádná
samota.

l387

Až přijde čas

19. března 2010 v 10:13 | Yves |  Liter.cz
Až přijde čas
na všechno krásné,
až přijde čas
na polibek černé růže,
vzpomenu, jak jsem
milovala.
Jak jsem milovala jen
jediného muže.

Zabíjí mě neznámý pocit,
že nemám tušení,
že nemám tušení
proč jsem tady na zemi.

Ale jedno vím jistě,
kvůli lásce to není.

Není mi souzeno soudit,
není mi souzeno litovat,
není mi souzeno naříkat,
odepřeno mi je milovat.

A přitom ten,
který mě měl kdysi rád
mě nechce zpět.
Jen si se mnou hraje,
se mnou a mými city,
hladí je a bodá hned.

Nesnáším se kvůli němu,
přijde mi, že mě vše kolem trestá
Chce se mi brečet a navždy
upadnout do prachu a nikdy nevstát.

Jen jeden člověk mi řekl:
Fandím Ti.
Bohužel, nejsem vítěz,
já jsem ta poražená
která milovala
a milovat bude dál
jednoho muže
který zaťal drápy
do její duše...

Daruj mi růži

Za oknem něco číhá

19. března 2010 v 10:02 | Yesjane |  Liter.cz
Babička řekla:
"Světlo je poselstvím dobra
tma je pokušením zla!"
a já ji na to jen tak odsekla:
"Ale já se mnohem více bojím dne,
neboť v noci spím, ticho kolem je nicotné…"

Ve dne je mnohem více strachu
…toho existencionálního - lidského..
Ve dne prodírám se městem v prachu
…toho lepkavého - hnusného..

Cítím smog a cigára
Slyším hlasy nejspíš lidského původu
Cítím pot, ne ten není můj
Mluvíme jen tak i když nemáme důvodu!

Proč plýtvat slovy,
Těmi slečnami v hábitu?
Vždyť stačí nám pohledy
Slečny se někdy chovají jak skupina banditů..

Proto mám ráda tmu
A nemám strach z pokušení
Vždyť jsem sama..
Mluvím, ale nikdo tady není…
Říkám si proč se bát?
Jenže ďábel zůstal za okny tiše stát
To tvůj pot!!!
Chci den, neboť už chápu
…..světlo je poselstvím dobra…..
…..tma je pokušením zla…..

Ach svítá, jaký to byl divý sen
A u okna kdo to je?
Slunce přichází nový den
A u toho okna kdo to je?
Den - postupně odchází můj sen
A u toho okna kdo to sakra je?
Ďábel stále jen…
Proč jen asi přišel sem?

rr62

Moje poslední seriálová horečka - Vampire diaries

18. března 2010 v 23:54 Něco o filmech
O tomto seriálu jsem obšírněji psala na Eumenidas blogu. Vyskytla se tam však jedna chyba a chci jen zkusit, jestli to dělá i na tom to blogu...

A sice, nejde spustit video z Youtube.
Všechna ostatní jdou bez potíží, ale upírská série - ani jeden.
Je to podivné a tak nějak se mi to nelíbí....

Je to přímo podezřelé!!!

O dva dny později... podezřelá věc se vyjasnila. Nebyl to žádný zásah vyšších sil, ale pouhá komplikace s jednou vloženou animací, která fungovala jako stoprocentní brzda pro spuštění videa...

Animace tudíž odstraněna - a videa fungují opět bez potíží.
Ach, ty vychytávky...


Wat´s left of me


Bonus - padouch a záporák Damon Salvatore - Monster


Chtěli jste vždy vědět, proč kuře přeběhlo přes cestu

17. března 2010 v 20:21 Došlo mi v e-mailu... vtípky, hříčky, zajímavé texty

Chtěli jste vždy vědět proč kuře přeběhlo přes cestu

a báli jste se zeptat?
Zeptal jsem se za Vas:

Učitelka z mateřské školky: Aby se dostalo na druhou stranu.
Plato: Pro vyšsí dobro
Aristoteles: Je přirozenosti kuřat běhat přes silnici.
Karel Marx: Byla to historická nutnost
Saddam Hussein: Bylo to nevyprovokované povstání a my jsme byli v
plném právu pri odvetném úderu 50 tunami nervového plynu.
Ronald Reagan: Zapomněl jsem.
James T. Kirk, kapitán Enterprice: Nebojácně se vypravilo tam, kde
ještě žádné kuře nebylo.
Hipokrates: Nedostatečný secret slinivky břišní.
Andersen Consulting, ekonomická poradní firma: Uvolnění trhu na této straně silnice ohrožovalo jeho dominantní postavení na trhu. Ovládnuté nového a hladového trhu za silnicí bylo pro kuře obrovskou výzvou. Andersen consulting v partnerské spolupráci s kuřetem připravilo strategii fyzického přemístění a celý implementační proces. Pomocí matematického modelu chování drůbeže Andersen pomáhá kuřatům využít jejich schopnosti, metodiku, znalosti, kapitál a zkušenosti k podpoře jejich celkové strategie zakotvené v business plánu. Andersen Consulting provedl analýzu cest a nejlepších kuřat a to spolu s hlubokými znalostmi dopravních značek. Specialistu Anderesen Consulting transportačních procesů vedlo k navržení provedení dvoudenního semináře urščeného pro aktivaci a mobilizaci skrytých i zjevných lidských, monetárních a explicitních zdrojů. Seminář byl proveden formou work-shopu, zaměřených na jednotlivé aspekty plánovaného výkonu, s cílem vytvořit jednoduchou, tržně oriontované a jedinečné marketingové poselství ladící s celkovým kuřecím posláním, vizi budoucnosti a základními hodnotami. Celá změna tak byla díky Andersen Consulting úspěšnější.
Louis Farrakhan: Silnice představuje černého muže. Kuře přes něj přeběhlo aby ho sociologicky srazilo dolů.
Martin Luther King,Jr.: Představuji si svět, kde budou všechna kuřata moci přebíhat přes cestu aniž by se jich kdokoliv ptal na důvod.
Mojžís: A Bůh sestoupil z nebes a řekl kuřeti: "Musíč překrocit cestu." a kuře cestu překročilo a všichni se zaradovali.
Fox Mulder: Viděli jste na vlastni oci jak kuře přeběhlo cestu. Kolik kuřat ještě musí přeběhnout abyste tomu uvěřili?
Richard M Nixon: To kuře cestu nepřeběhlo. Opakuji. To kuře nepřeběhlo cestu.
Machiavelli: Jde o to že kuře přeběhlo přes cestu. Koho zajímá proč? Výsledek ospravedlní důvod, ať již byl jakýkoliv.
Freud: Skutečnost že se zajímáte o důvod proč kuře přeběhlo přes cestu, ukazuje vaši sexuální nejistotu.
Bill Gates: Právě jsme připravili pro trh novou verzi Chicken Office 2000, a ta bude nejen přebíhat pres cestu, ale i klást vejce, udržovat pořádek ve vašem zakládacím systému a vést záznamy o vašich výdajích.
Oliver Stone: Otázka nezní: "Proč přeběhlo kuře přes cestu?" ale "Čí přeběh přes cestu jsme propásli pozorujíce kuře?"
Darwin: Kuřata byla v průbehu miliónu let podrobena přirozenému výběru, takže kuřata jsou geneticky přizpůsobena k přebíhání přes cestu.
Einstein: Zda kuře přeběhlo cestu nebo zda se cesta přesunula za kuře, záleží na tom, zda stojíte v čárkované nebo nečárkované soustavě.
Buddha: Ptáte-lli se takto, popíráte svou vlastní kuřecí povahu.
Ralph Waldo Emersen: Kuře cestu nepřeběhlo, ono ji transcendovalo.
Ernest Hemingway: Umřít. V dešti.
Plukovnik Sanders, zakladatel KFC: Já jedno vynechal?
Clinton: Já neměl, opakuji, já neměl žádný sexuální poměr s tímto kuřetem.
Hillary Clinton: Byl to akt proti Arkanssasu
Miroslav Sladek: Můžou za to Němci.
Miloš Zeman: Minulá vláda všechno prohospodařila na obou stranách
silnice.
Basta: Podklady o kuřeti jsou nastrčené
Josef Švejk: To kuře mi připomíná jednoho drogistu, co měl krám v
Nymburce na náměstí.
Hostinsky Palivec: Aby posralo silnici.
Tisková mluvcí spolecnosti RadioMobil: My máme signálem pokryté obě strany silnice a tím znovu dokazujeme, že jsme na technivké špičce mobilních komunikací.
Tisková mluvcí SPT Telecom: Je to narušení našeho monopolu.
Ondřej Neff: Bart za to nemuze, byl celou dobu uvázán na horolezeckem lane.
Vladimir Meciar: Neublížil som, neublížil som.
Neil Armstrong: Malý krok pro kuře, velký krok pro lidstvo
LordRaider: Nejsem si jist, zda mělo kuře dostatek životní praxe, aby bylo adekvátní se pustit do takového činu.
Dickouš: Všichni jste pokrytci.
Tarantel: Vůbec mě nikdo nezajímáte.
JiH: Uf, uf! :-)))
Zekkon: No kuře si přece jasně ujasnilo, co bude a co ne.
Galejnice: Chááááááááááááááááááá, do toho jdu taky.
Siskka: Já jdu na pivo.
Windows: Program provedl neplatnou operaci a bude ukončen...

a807
Zdroj:

Plán na zjednodušení pravopisu

12. března 2010 v 20:49 Došlo mi v e-mailu... vtípky, hříčky, zajímavé texty

Plán na zjednodušení pravopisu

Zejména v poslední době se ukazuje, že český jazyk způsobuje všemi svými pravidly, výjimkami z pravidel, archaickými vazbami a dalšími nástrahami značné potíže nejen cizincům, ale ve stále větší míře i rodilým Čechům. Ústav pro jazyk český se proto rozhodl zmapovat kritická místa naší psané i mluvené řeči a vydal o nich obsáhlou zprávu:

1. problém: Mnohá slova se jinak čtou, než píšou (sníh, mráz, běh, paměť).
Doporučené řešení: Psát slova tak, jak se čtou (sních, bjech, pamňeť).
Alternativní řešení: Číst slova tak, jak se píšou (sníh, mráz, běh, paměť).

2. problém: Ďěleňí slof na konci řátky je něgdy velice komplikované (po-drobit, pod-robit).
Doporučené řešení: Ďelit slova tak, jak to jde (p-odrobit).
Alternativní řešení: Neďelit slova vůbec (podrobit).

3. problém: Mňeká a tvrdá i zejména f koncofkách sloves v min. čase (ale i jinde) nemají žádnou vypovídací hodnotu a nedají se naučit (na plovárňe byly dvje ženy a dvjesťe mužů).
Doporučené řešení: Zrušit tvrdé y a vyjmenovaná slova (na plovárňe bili dvje ženi a dvjesťě mužů).
Alternativní řešení: Zrušit mňeké i a vyjmenovat fšechno (na plovárňe byly dvje ženy a dvjesťe mužů).

4. problém: Hlásku ř už dneska neumí pomalu ňigdo říct (řeřicha, zvjeř).
Doporučené řešení: Nahraďit hlásku ř hláskou ž, v nezňelé podobje pak hláskou š (žežicha, zvješ).
Alternativní řešení: Nahraďit hlásku ř hláskou z, v nezňelé podobje pak hláskou s (zezicha, zvjes).

5. problém: Pravidla pro psaní čárek sou pšíliš složitá (vím, že je to ťešké, a bojím se toho).
Doporučené žešení: Nepsat čárki ňigde (vím že je to ťešké a bojím se toho).
Alternativní žešení: Psát čárki fšude (vím, že, je, to, ťešké, a, bojím, se, toho).

6. problém: Rozlišováňí čárki a kroušku nat u nemá žádnou vipovídací hodnotu a nedá se naučit (zúčastňit se, zůstat).
Doporučené žešení: Psát nat u vždi jen čárku (zúčastňit se, zústat).
Alternativní žešení: Psát nat u vždi jen kroužek (zůčastňit se, zůstat).

7. problém: Koncofki pšechodňíkú sou aš pšemršťeňe složité (schledavše, chťíc, nesa).
Doporučené žešení: Tvožit pšechodňíki zásadňe pšidáňím univerzálňí koncofki -fšíce ke tšetí osobje jednotného čísla (schledafšíce, chcefšíce, nesefšíce).
Alternativní žešení: Neegzistuje.

8. problém: Nespisovná a hrupší slova sou viloučena z bježného slovníku čímž je omezena vijadžovací schopnost jazika (vokno, hovno, vole).
Doporučení žešení: Zažaďit do bježného slovníku i nespisovná a hrupší slova (vokno, hovno, vole).
Alternativní žešení: Zakázat nespisovná a hrupší slova a nahraďit je spisovními a jemňejšími ekvivalenti (okno, lejno, pšíteli).

S uvedeního jisťe jasňe viplívá že f Ústavu pro českej jazik na nás neserou a snažej se nám i cizincúm víuku češťini tak ňák co nejvíc ulechčit mafšíce na pamňeti fšechni možní problémi a vodstraňujefšíce rúzní bordeli kerí v jaziku aš doposut bili.

Zdroj:

Maškarní večírek

12. března 2010 v 20:48 | neznámý |  Došlo mi v e-mailu... vtípky, hříčky, zajímavé texty
Manželský pár dostal pozvání na maškarní večírek. Manželku rozbolela hlava a poslala manžela, ať jde sám. Ten, jako vzorný manžel nechtěl ale žena ho přesvědčila, že nemá cenu, aby si večer kazil i on, ona si beztak vezme aspirin a zalehne. Nakonec se opravdu převlékl do kostýmu a odešel. Žena se asi hodinku prospala a zjistila, že už ji hlava nebolí. Protože ještě nebylo zvlášť pozdě, rozhodla se, že na večírek půjde. Manžel nevěděl, jaký převlek si žena nachystala, a ta si proto řekla, že je to vítaná příležitost zjistit, jak se manžel v její nepřítomnosti baví. Na tanečním parketu poněkud užasla - manžel dováděl, tančil hned s jednou ženskou maskou, hned s druhou, pusa tady, vášnivé obětí tuhle. Manželka nechala svého tanečníka stát uprostřed sálu a protože vypadala sexy, samozřejmě pro ni nebyl problém upoutat manželovu pozornost na sebe. Dovolila mu všechno, co chtěl - vždyť byla jeho poslušná manželka - a tak není divu, že jí po chvíli zašeptal do ouška jednoznačný návrh. Přijala, a na chvíli zmizeli v zaparkovaném autě a pomněli se. Před půlnočním odmaskováním se vytratila domů, schovala masku a šup do postele čekat, jak se z toho bude nevěrník vykrucovat. Když se manžel vrátil, ženuška seděla v posteli a četla si. Zeptala se ho, jak strávil večer. "Jako vždycky. Bez tebe mě to tam nebavilo, tak jsem zalezl s kamarády do ústranní a hráli jsme celý večer poker. Kostým jsem půjčil jednomu známému a ten mi pak moc děkoval, že tak hezký večer už dlouho nezažil....Myš

7. března 2010 v 22:46 | Domink Stroukal |  Zelené peří

Na chatě jsme měli chytrou myš.
Táta řekl: dneska ji lapím, to si piš!
Hned na to kůrku chleba mastí,
Na hejska rejska chystá pasti.
Hejsek rejsek je však myšák,
Myškami přezdíván pastičí lišák.
Pastičky spouští vypálenou sirkou
a s kůrkou mizí v podlaze dírkou.
Myšák předvádí pastičí orgie,
Ze zátky od piva helma ho kryje,
Táta už šílí, ta myš je svině
pastičky s masem dal vedle skříně,
myšák má maso jen jedním hopem,
Přes past se přehoupl nádherným flopem,
nad pastí vypadlo hovínko z něho,
pastička sklapla, maso je jeho.
Na chatě měli jsme chytrou myš.
Táta řekl: tu nelapíme, to si piš.


Okno a pohled skrz něj ven

7. března 2010 v 22:38 | Dominik Stroukal |  Zelené peří
Stojím u okna na zadní stěně mého bytu
a hledím skrz něj ven.
Koukám na čas oddaný inkognitu
a zdá se mi, že je to sen.

Holoubek roztáhla svá křídla a letí,
holubička mu míří naproti špinavou ulicí.
Cikánské děcko mlátí ručkou jiné děti,
romský otec trestá syna na holou lžicí

Černý mrak táhne k nepromočenému jihu,
sluníčko hledá kde smočit noc.
Babička před domem škrábe si pihu,
dědeček v loterii zakoupil desátý los.

Černá limuzína si to šine po cestě
Za ní další, světlá jak křída.
Ta bílá patří zřejmě té krásné nevěstě,
na křižovatce se k nim ženich přidá.

Fontána s vodou žlutou jak Japonsko,
voda s rybou pestrou jak Evropa,
ryba s očima modrýma jako Grónsko,
oči s panenkami černými jak alžírská ropa

Pankáč popíjí poslední pivo na rohu,
varhaník hledá, co by sněd.
Uskákaný hoper nemůže došlápnout na nohu,
rocker přichází až teď.


Babička s nákupními taškami se vrací,
dědeček na věži odbíjí šest.
Pankáč na rohu v jednom kuse zvrací
a rocker na něj hledí a zatíná pěst.

Klučina na chodníku píše holčině esemesku
Na druhé straně zapípá přijatá zpráva.
Tetička předčítá rudý nadpis v Blesku,
strejda zas bleskově otáčí stránky Rudého práva.

Holoubek doletěl na střechu tohoto domu,
babička s dědečkem šli domů už spát.
Spát šla i s dětmi rodinka Romů,
klučina s holčinou šli domů si hrát.

Svatba proběhla bez velkého povyku,
limuzíny pomalu jedou zády k hostině.
Ženich chystá se k prvnímu manželskému styku,
Nevěsta tváří se doposud nevinně.

Pankáč vyzvracel poslední kousek anarchie
a hoper po něm na zem klouže.
Z toho pohledu pro změnu zas ten rocker blije
a varhaník přemýšlí, kdo uklidí ty louže.

Fontána přetekla a rybička zavřela víčka.
Černý mrak požádal předem o povolení pro kropení rosou.
Mně mezitím pomalu zhasíná moje svíčka
Může za to Jacob a Willheim Grimmů - a ta paní s kosou.

Shledávám se šťastným, když noc je mladá
a přivírám víčka, když jsem úplně sám.
Roztahuji ruce a cítím mráz, přebíhající mi záda,
jak se tak nakláním a oči zavřené mám.


Kanibalové

6. března 2010 v 14:52 | neznámý |  Došlo mi v e-mailu... vtípky, hříčky, zajímavé texty
K A N I B A L O V É

V jedné firmě zaměstnali pět kanibalů. Při oficiálním přivítání šéf povídá:"Můžete tu pracovat, vydělat si pěkné peníze a můžete se stravovat v naší kantýně, ale naše zaměstnance necháte na pokoji!" Kanibalové souhlasili a slíbili, že nebudou nikoho obtěžovat.
Po čtyřech týdnech přišel za nimi šéf a povídá: "Pracujete velmi dobře, ale chybí nám jedna
uklízečka, nevíte co s ní je? Všichni kanibalové odpověděli shodně NE a přísahali,
že s tou věcí nemají nic společného. Když šéf odešel, zeptal se vrchní kanibal:
"Kdo z vás sežral tu uklízečku?"
Zezadu se nesměle ozve: "Já jsem to byl!"
A vrchní kanibal odpoví: "Ty jseš idiot. My jsme už sežrali vedoucího oddělení, oblastního ředitele odbytu a hlavního manažera kontrolingu, a nikdo nic nepoznal a ty, debile,sežereš právě
uklízečku!"

MORÁLNÍ PONAUČENÍ - NĚKTEŘÍ CHYBĚJÍ, NĚKTEŘÍ NE

Pozor na zloděje!

5. března 2010 v 22:03 | neznámý |  Došlo mi v e-mailu... vtípky, hříčky, zajímavé texty
Vážení, nevím, zda nakupujete v marketech Tesco, ale tohle vám může být užitečné.
Chci vás varovat před něčím, co se mi stalo.
Stal jsem se obětí chytrých podvodnic. Tohle se mi přihodilo v Tescu a mohlo by se to stát i vám.

Jak podvodnice pracují:

Jste sám na nákupu. Dvě hezké asi 19-leté dívky přijdou k vašemu autu, když dáváte nákup do kufru. Začnou vám umývat sklo a jejich prsa doslova vypadávají z blůzky. Kdo by se nepodíval, že. Když jim poděkujete a nabídnete peníze za práci, řeknou "Ne" a požádají vás, zda byste je nezavezli k dalšímu Tescu. Když souhlasíte, obě se posadí na zadní sedadlo. V průběhu cesty se začnou navzájem sexuálně dráždit. Pak jedna z nich přeleze na přední sedadlo a udělá vám to pusou, zatímco druhá vám ukradne peněženku.

Moje peněženka mi byla ukradena minulý týden v úterý, ve středu, dvakrát ve čtvrtek, v sobotu a také včera!!!

Buďte prosím opatrní...